Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Converter-Gateway-Controller

BoX2 Chuyển đổi dữ liệu, Chuyển đổi giao thức kết nối giữa các PLC: Ứng dụng

BoX2 Connection Structure - Chuyen doi ket noi cac loai PLC khac nhau

BoX2 Chuyển đổi dữ liệu, Chuyển đổi giao thức kết nối giữa các PLC: Ứng dụng Bạn muốn chuyển đổi dữ liệu từ PLC#1 sang PLC#2 và sang PLC khác nữa. Bạn muốn kết nối tới nhiều PLC để lấy dữ liệu và quy tất các các giao thức kết nối khác nhau của các hãng PLC khác nhau về ... Read More »

BoX2 Pro Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller

BoX2-Product-Pro Bo Chuyen Doi Giao Thuc BoX2 Beijer

BoX2 Pro Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller: BoX2 Pro:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller BoX2 Pro SC:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller/Codesys Control Chuyển đổi giao thức Kết nối đám mây HMI và máy chủ web Lưu trữ cơ sở dữ liệu ... Read More »

BoX2 Extreme Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller

BoX2-Product-Extreme Bo Chuyen Doi Giao Thuc BoX2 Beijer

BoX2 Extreme Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller: BoX2 Extreme: Chuyển đổi giao thức/ IoT gateway / Edge Controller BoX2 Extreme SC: Chuyển đổi giao thức/ IoT gateway / Edge Controller/Codesys Control Chuyển đổi giao thức Kết nối đám mây HMI và máy chủ web Lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ, máy chủ báo động, trao đổi ... Read More »

Scroll To Top