Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Giới Thiệu

Korenix – Giải pháp Truyền thông công nghiệp rộng khắp

Mang truyen thong cong nghiep Korenix

Đổi mới và giá trị sáng tạo  Korenix là một thương hiệu dẫn đầu thị trường về truyền dẫn công nghiệp và các giải pháp máy tính, định hướng giải pháp tập trung vào thị trường truyền dẫn công nghiệp. Trong những năm qua, Korenix thành công trong việc mở rộng bán hàng và các kênh dịch vụ trên toàn Châu ... Read More »

Scroll To Top