Sunday , 4 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình Cảm Ứng

E910T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer

E910T Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E910T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Không Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1071 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal nhưng không có các phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp ... Read More »

E900VT Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E900VT Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E900VT Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E900VT là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

E900T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E900T Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E900T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E900T là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

E710 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E710 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E710 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E710 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

E700 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E700 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E700 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E700 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

E300 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E300 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E300 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E300 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

Scroll To Top