Saturday , 25 March 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: E1000 Terminal

E1071 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer 6.5 Inch

E1071-E1070 Pro+ Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1071 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer 6.5 Inch E1071 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal nhưng không có các phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện ... Read More »

E1070 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer 6.5 Inch

E1070-E1070 Pro+ Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1070 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer 6.5 Inch E1070 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng hiển thị dạng Text, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng ... Read More »

E1041, E1043 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer

E1041-E1043 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1041, E1043 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer E1041 và E1043 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal nhưng không có bàn phím bấm, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet. Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi ... Read More »

E1060, E1062 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E1060-E1062 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1060, E1062 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1060, E1062 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng hiển thị dạng Text, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng ... Read More »

E1022, E1032 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E1012-E1022-E1032 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1022, E1032 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1022, E1032 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng hiển thị dạng Text, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng ... Read More »

E1012 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E1012-E1022-E1032 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1012 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1012 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng hiển thị dạng Text, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện ... Read More »

E1061, E1063 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer

E1061-E1063 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1061, E1063 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer 5,7 Inch E1061 và E1063 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal nhưng không có bàn phím bấm, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet. Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện ... Read More »

E1061 Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1061-Mở Hộp 5.7 Inch

E1061 Man hinh cam ung Beijer Mitsubishi E-Terminal

E10611 Màn Hình HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1061-Mở Hộp 5.7 Inch ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan iX Deverloper, Phần mềm lập trình, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech Trụ sở: Số 146 – Tân Triều ... Read More »

E1032 Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1032-Mở hộp

E1032 Man hinh cam ung HMI Beijer Mitsubishi E Terminal

E1032 Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1032-Mở hộp ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan iX Deverloper, Phần mềm lập trình, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1063-Mở hộp

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi Beijer E-Terminal E1063

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1063-Mở hộp ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan iX Deverloper, Phần mềm lập trình, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng ... Read More »

Scroll To Top