Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: E900 Terminal

E910T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Mitsubishi Beijer

E910T Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E910T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Không Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1071 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal nhưng không có các phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp ... Read More »

E900VT Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E900VT Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E900VT Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E900VT là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

E900T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E900T Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E900T Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E900T là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422 Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng hiện được tiếp quản bởi tập đoàn Beijer ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E50-E900 Series

Man hinh cam ung hmi beijer mitsubishi E-Terminal E50-E90 E1000-E1100

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E50-E900 Series – Hiện tại đã ngừng sản xuất Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm thay thế và cách thức thay thế. Xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH DACO. Bảng chuyển đổi màn hình dòng E-Terminal sang dòng Exter của Beijer: Mitsubishi E-Series Terminal¹ ... Read More »

Scroll To Top