Saturday , 25 March 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Exter K Series

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60 – Mở Hộp

Man hinh cam ung HMI Beijer Exter K60 - Mặt trước

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60 Series Bán nhiều bây giờ mới giới thiệu vài ảnh chụp thực tế màn hình K60 dòng Exter Beijer, dòng màn hình này dùng để thay thế cho các loại màn hình E-Terminal của Mitsubishi như E600,….: ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K100 Keypad, 10.4 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung Exter Black Hang Hai Exter K100

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K100 Keypad, 10.4 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K70 Keypad, 6.5 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung Exter Black Hang Hai Exter K70

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K70 ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60m Keypad, 5.7 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung Exter Black Hang Hai Exter K60m

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60m ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60 Keypad, 5.7 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung Exter Black Hang Hai Exter K60

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K60 ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K30 Keypad, 127.0 x 33.8 mm, Mono, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung hmi beijer exter phim chuc nang den led trang thai Exter K30

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng Exter được cấu hình ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K20 Keypad, 90.2 x 24.0 mm, Mono, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung hmi beijer exter phim chuc nang den led trang thai K20

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng Exter được cấu hình ... Read More »

Màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter K10 Keypad, 89.6 x 17.9 mm, Mono, Ethernet, USB, COM, Profibus, IP66, DNV

Man hinh cam ung hmi beijer exter phim chuc nang den led trang thai K10

Màn hình cảm ứng Exter dòng có phím chức năng và đèn LED hiển thị trạng thái: Các phím chức năng có thể được sử dụng để kiểm soát, với một văn bản giải thích trong màn hình hoặc trên một dải văn bản, và các đèn LED để chỉ trạng thái. Màn hình cảm ứng Exter được cấu hình ... Read More »

Phần mềm lập trình màn hình HMI Beijer Exter Information Designer

HMI Beijer Exter Information Designer

Phần mềm lập trình màn hình HMI Beijer Exter Information Designer Link download Phần mềm lập trình màn hình cảm ứng HMI Beijer Exter: HMI Beijer Information Designer Key: Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH DACO ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan iX Deverloper, Phần mềm lập trình, ... Read More »

Scroll To Top