Sunday , 20 September 2020
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Màn Hình Hiển Thị Cảm Ứng

iX EPC T215R Cel J1900 AS Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng 21.5 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP

iX EPC Box HMI Man hinh, May tinh cong nghiep Beijer

Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng iX EPC T215R Cel J1900 AS: 21.5 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP Đây là sự kết hợp giữa máy tính công nghiệp iX EPC Box với Màn hình cảm ứng hiển thị để tạo thành một máy tính công nghiệp có màn hình hoàn chỉnh. Phần cây máy tính ... Read More »

iX EPC T156R Cel J1900 AS Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng 15.6 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP

iX EPC Box HMI Man hinh, May tinh cong nghiep Beijer

Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng iX EPC T156R Cel J1900 AS: 15.6 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP Đây là sự kết hợp giữa máy tính công nghiệp iX EPC Box với Màn hình cảm ứng hiển thị để tạo thành một máy tính công nghiệp có màn hình hoàn chỉnh. Phần cây máy tính ... Read More »

Scroll To Top