Sunday , 4 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Máy tính công nghiệp iX EPC Box

iX EPC T215R Cel J1900 AS Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng 21.5 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP

iX EPC Box HMI Man hinh, May tinh cong nghiep Beijer

Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng iX EPC T215R Cel J1900 AS: 21.5 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP Đây là sự kết hợp giữa máy tính công nghiệp iX EPC Box với Màn hình cảm ứng hiển thị để tạo thành một máy tính công nghiệp có màn hình hoàn chỉnh. Phần cây máy tính ... Read More »

iX EPC T156R Cel J1900 AS Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng 15.6 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP

iX EPC Box HMI Man hinh, May tinh cong nghiep Beijer

Bộ máy tính công nghiệp, Màn hình hiển thị cảm ứng iX EPC T156R Cel J1900 AS: 15.6 Inch, Màu, VGA, HDMI, DP Đây là sự kết hợp giữa máy tính công nghiệp iX EPC Box với Màn hình cảm ứng hiển thị để tạo thành một máy tính công nghiệp có màn hình hoàn chỉnh. Phần cây máy tính ... Read More »

EPC BOX i7 4700EQ Máy tính công nghiệp điều khiển Beijer iX EPC BOX i7 4700EQ, iX Runtime 4000

EPC Box May tinh cong nghiep iX EPC Box

Đặc điểm Máy tính Công nghiệp Điều khiển Liền khối Beijer iX EPC Box: iX EPC Box là dòng máy tính công nghiệp hiệu suất cao liền khối compact không cần quạt tản nhiêt chủ yếu dùng trong các ứng dụng tải nặng của màn hình cảm ứng và ứng dụng. iX EPC Box hoạt động trong khoảng nhiệt độ rộng cùng với ... Read More »

Máy tính công nghiệp điều khiển Beijer iX EPC BOX Cel J1900- Mở Hộp

May tinh cong nghiep dieu khien iX EPC Box Cel J1900

Đặc điểm Máy tính Công nghiệp Điều khiển Liền khối Beijer iX EPC Box Cel J1900: iX EPC Box là dòng máy tính công nghiệp hiệu suất cao liền khối compact không cần quạt tản nhiêt chủ yếu dùng trong các ứng dụng tải nặng của màn hình cảm ứng và ứng dụng. iX EPC Box hoạt động trong khoảng nhiệt độ rộng ... Read More »

Máy tính công nghiệp điều khiển Beijer iX EPC BOX i7 4770TE, iX Runtime 4000

May tinh cong nghiep dieu khien Beijer iX EPC

Đặc điểm Máy tính Công nghiệp Điều khiển Liền khối Beijer iX EPC Box: iX EPC Box là dòng máy tính công nghiệp hiệu suất cao liền khối compact không cần quạt tản nhiêt chủ yếu dùng trong các ứng dụng tải nặng của màn hình cảm ứng và ứng dụng. iX EPC Box hoạt động trong khoảng nhiệt độ rộng cùng với ... Read More »

Máy tính công nghiệp điều khiển Beijer iX EPC BOX Cel J1900, iX Runtime 2000

EPC Box May tinh cong nghiep iX EPC Box

Đặc điểm Máy tính Công nghiệp Điều khiển Liền khối Beijer iX EPC Box: iX EPC Box là dòng máy tính công nghiệp hiệu suất cao liền khối compact không cần quạt tản nhiêt chủ yếu dùng trong các ứng dụng tải nặng của màn hình cảm ứng và ứng dụng. iX EPC Box hoạt động trong khoảng nhiệt độ rộng cùng với ... Read More »

Scroll To Top