Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Truyền Thông Công Nghiệp

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Managed Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switch Din-Rail Managed Ethernet Switches JetNet 4508 JetNet 4508f JetNet 4508i JetNet 4508if Interface 10/100TX Ports 8 6 8 6 100/1000TX Ports Fiber Ports 2 x 100 (SC) 2 x 100 (SC) DI/DO (Dry Relay) 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO DC Power input 2 x ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Managed Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switches Din-Rail Managed Ethernet Switches JetNet 6059G JetNet 5020G JetNet 5010G JetNet 4510 Interface 10/100TX Ports 16 7 7 100/1000TX Ports 4 + 5  (Combo) 4 (Combo) 3 (Combo) 3 x10/100 (Combo) Fiber Ports 5 x 100/1000 (SFP) 4 x 100/1000 (SFP) 3 x 100/1000 (SFP) 3 x 100 (SFP) DI/DO (Dry Relay) 1 DI, 1 ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Unmanaged Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switch Din-Rail Unmanaged Ethernet Switches JetNet 3008(-w)  JetNet 3008f(-w)  JetNet 2005(-w)  JetNet 2005f(-w) Interface 10/100TX Ports 8 6 5 4 10/100/1000TX Ports Fiber Ports — JetNet 3008f-m: 100FX/SC x2 (2KM) JetNet 3008f-s: 100FX/SC x2 (30KM) — JetNet 2005f-m: 100FX/SC x1 (2KM) JetNet 2005f-s: 100FX/SC x1 (30KM) DI/DO (Dry Relay) DO x1 DO x1 DO x1 DO ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Unmanaged Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switches Din-Rail Gigabit Unmanaged Ethernet Switches JetNet 3018G  JetNet 3010G(-w)  JetNet 3008G  JetNet 3005G Interface 10/100TX Ports 16 7 — — 10/100/1000TX Ports 100/1000TX Combo x2 1000TX Combo x3 8 5 Fiber Ports 100/1000FX SFP Combo x2 Gigabit SFP Combo x3 — — DI/DO (Dry Relay) DO x2 — DO x1 DO x1 Power Input DC24V ... Read More »

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-Rach Mount Managed Switch

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches Rackmount Ethernet Switches  JetNet 5828G  JetNet 5628G/5628G-R Interface 10/100TX Ports max 24, modular max 24, modular 10/100/1000TX Ports 4 (combo) 4 (combo) Fiber Ports max 22 (18+4G), modular max 22 (18+4G), modular DI/DO (Dry Relay) 2xDI, 2xDO 2xDI, 2xDO Console/USB RS232 RS232 DC Power input 2×24/48 VDC(5828G) 2×80-370 VDC(5828G-2HDC) 2×24/48 VDC(5628G) 2×80-370 VDC(5628G-2HDC) AC Power ... Read More »

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-Rach Mount Managed Switch

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches Rackmount Ethernet Switches  JetNet 7850G-2XG/7850G-2XG-DC48  JetNet 6852G/6852G-DC48  JetNet 6524G/6524G-DC24/6524G-DC48 Interface 10/100TX Ports 48 48 24(4 combo) 10/100/1000TX Ports 2 Fiber Ports 1GbE SFP x 4 1GbE SFP x 4 DI/DO (Dry Relay) Console/USB RS232 RS232 RS232 DC Power input 1x48VDC(7850G-2XG-DC48) 1x48VDC(6852G-DC48) 2x24VDC (6524G-DC24) 2x48VDC (6524G-DC48) AC Power input 1×100-240 VAC (7850G-2XG) 1×100-240 VAC (6852G) 1×90-264 ... Read More »

Korenix – Giải pháp Truyền thông công nghiệp rộng khắp

Mang truyen thong cong nghiep Korenix

Đổi mới và giá trị sáng tạo  Korenix là một thương hiệu dẫn đầu thị trường về truyền dẫn công nghiệp và các giải pháp máy tính, định hướng giải pháp tập trung vào thị trường truyền dẫn công nghiệp. Trong những năm qua, Korenix thành công trong việc mở rộng bán hàng và các kênh dịch vụ trên toàn Châu ... Read More »

Scroll To Top