Sunday , 2 April 2023
Sản Phẩm Mới
Màn hình cảm ứng – Màn hình vận hành – Điều khiển PCS Lauer

Màn hình cảm ứng – Màn hình vận hành – Điều khiển PCS Lauer

Màn hình cảm ứng – Màn hình vận hành – Điều khiển PCS Lauer

PCS là loại màn hình vận hành điều khiển cảm ứng kết hợp với các phím chức năng. Thuận tiện trong vận hành máy móc công nghiệp trong các lĩnh vức Thủy điện, Dầu khí, Hàng hải, Khai thác khoáng sản. Với đặc điểm độ bền và hoạt động ổn định lên tới hàng chục năm.

 

  LAUER – PCS Operator Panels 

PCS 009 WIN PCS 090 WIN PCS 095 WIN PCS 900 WIN PCS 950 WIN PCS 950q WIN
LCD Display
4
lines with 20 characters
LCD Display
2
lines with 40 characters
LCD Display
4
lines with 40 characters
 Vakuum-Fluoreszenz
Display
2 lines with 40 characters
CFL-LCD Display
320
x 240 Pixel
CFL-LCD Display
320
x 240 Pixel
4 (x2) Function Keys 8 Function Keys 16 Function Keys 20 Function Keys 20 Function Keys 20 Function Keys


PROFILE

Integrated bus modules (MPI, Profibus, CAN, Interbus, serial)
Alarm management with 1024 message texts
127 freely definable menus with up to 255 nodes
128 soft key bars, each key on each soft key bar can be assigned with eight 8 command lines with AND, OR, WRITE as actions.
Recipe storage management, software clock
Powerful variable types
Scaling of display and input values
Priority management of alarms

Linked by serial RS 232/TTY or RS 422/485 interface
Alarm management with 1024 message texts
127 freely definable menus with up to 255 nodes
128 softkey bars, each key on each soft key bar can be assigned with eight 8
command lines with AND, OR, WRITE as actions.
8 timers, hardware clock
Powerful variable types
Scaling of display and input values
Alarm priority management
Integrated bus modules (MPI, Profibus, CAN, Interbus, serial)
Alarm management with 1024 message texts
Alarm priority management
262 softkey bars with action assignment
Numerical / bit-wise message call
Recipe management, hardware clock
4-digit password entry with 10 authorization levels
99 static bitmaps
Scaling of display and input values
Printout via serial interface

  Technical Data: 

  Datasheet PCS 009 WIN
  Datasheet PCS 090 WIN
  Datasheet PCS 095 WIN
  Datasheet PCS 900 WIN
  Datasheet PCS 950 WIN
  Manual PCS 009-095 WIN
  Manual PCS 900 WIN
  Manual PCS 950 WIN

=======================

Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Lauer – Thụy Điển

iX Deverloper, Phần mềm lập trình, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ứng Hitech, Màn hình LCA Lauer

Trụ sở: Số 146 – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
VPGD: Liền kề 9 – Vị trí 19 – Khu đô thị Xala – Hà đông – Hà Nội

Email: HungPhan@dacovn.com
HandPhone: 0904 270 880
Website: Màn hình HMI Beijer Exter

Scroll To Top