Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: chuyen doi dư lieu

BoX2 Chuyển đổi dữ liệu, Chuyển đổi giao thức kết nối giữa các PLC: Ứng dụng

BoX2 Connection Structure - Chuyen doi ket noi cac loai PLC khac nhau

BoX2 Chuyển đổi dữ liệu, Chuyển đổi giao thức kết nối giữa các PLC: Ứng dụng Bạn muốn chuyển đổi dữ liệu từ PLC#1 sang PLC#2 và sang PLC khác nữa. Bạn muốn kết nối tới nhiều PLC để lấy dữ liệu và quy tất các các giao thức kết nối khác nhau của các hãng PLC khác nhau về ... Read More »

Scroll To Top