Sunday , 4 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Edge controller

BoX2 Pro Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller

BoX2-Product-Pro Bo Chuyen Doi Giao Thuc BoX2 Beijer

BoX2 Pro Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller: BoX2 Pro:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller BoX2 Pro SC:Bộ chuyển đổi giao thức hiệu suất cao/ IoT gateway / Edge Controller/Codesys Control Chuyển đổi giao thức Kết nối đám mây HMI và máy chủ web Lưu trữ cơ sở dữ liệu ... Read More »

BoX2 Extreme Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller

BoX2-Product-Extreme Bo Chuyen Doi Giao Thuc BoX2 Beijer

BoX2 Extreme Bộ chuyển đổi giao thức, IoT Gateway, Edge Controller: BoX2 Extreme: Chuyển đổi giao thức/ IoT gateway / Edge Controller BoX2 Extreme SC: Chuyển đổi giao thức/ IoT gateway / Edge Controller/Codesys Control Chuyển đổi giao thức Kết nối đám mây HMI và máy chủ web Lưu trữ cơ sở dữ liệu cục bộ, máy chủ báo động, trao đổi ... Read More »

Scroll To Top