Sunday , 4 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: HMI Mitsubi

E1060, E1062 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer

E1060-E1062 Man hinh cam ung E Terminal Mitsubishi Beijer

E1060, E1062 Màn Hình Cảm Ứng Dòng E-Terminal Có Phím Chức Năng Mitsubishi Beijer E1060, E1062 là loại màn hình cảm ứng thuộc dòng E-Terminal có phím chức năng hiển thị dạng Text, hỗ trợ đầy đủ kết nối với các loại PLC thông qua các cổng truyền thông RS232, RS422, RS485, Ethernet Loại màn hình này trước kia thuộc Mitsubishi nhưng ... Read More »

Scroll To Top