Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình Beijer

E1032 Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1032-Mở hộp

E1032 Man hinh cam ung HMI Beijer Mitsubishi E Terminal

E1032 Màn hình cảm ứng HMI Beijer Mitsubishi E-Terminal E1032-Mở hộp ======================= Công ty TNHH DACO – Phân Phối Màn Hình Cảm Ứng HMI Beijer-Thụy Điển, Hitech-Đài Loan iX Deverloper, Phần mềm lập trình, Màn hình cảm ứng HMI Beijer, Màn hình cảm ứng HMI Hitech, Màn hình Beijer, Màn hình Hitech, Màn hình cảm ứng Beijer, Màn hình cảm ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 15: 15,4 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 15 15,4” HMI with iX software 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 12: 12,1 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 10 12,1” HMI with iX software 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 10: 10,1 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 10 10,1” HMI with iX software 1024 × 600 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 7: 7 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 7 7” HMI with iX software 800 × 480 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 4 X2 control 7 General description Part number 630001705 630001805 Part status Active Active Certifications ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 4: 4,3 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 4 4,3” HMI with iX software 480 × 272 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 4 X2 control 7 General description Part number 630001705 630001805 Part status Active Active Certifications ... Read More »

HMI Beijer Hàng Hải X2 marine SC 7-15 Inch, Mầu, Ethernet, USB, COM, SD, SDHC, ciX Port, SoftControl

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Marine 7-15 Inch

X2 marine 7 SC, 15 SC 7”, 15″ HMI with iX software TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 marine 7 SC X2 marine 15 SC General description     Part number 630008605 640009005 Part status Active Active Certifications ... Read More »

Scroll To Top