Sunday , 4 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình X2 Base

Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 15: 15,4 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Motion 4-7-10-12-15 Inch, SoftControl Codesys Điều khiển chuyển động

X2 Motion 15 15,4″ HMI with iX software: Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 15,4 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động, Mầu, Ethernet, USB, COM 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS motion and control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 12: 12,1 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Motion 4-7-10-12-15 Inch, SoftControl Codesys Điều khiển chuyển động

X2 Motion 12 12,1” HMI with iX software: Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 12,1 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động, Mầu, Ethernet, USB, COM 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS motion and control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 10: 10,1 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Motion 4-7-10-12-15 Inch, SoftControl Codesys Điều khiển chuyển động

X2 Motion 10 10,1” HMI with iX software: Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 10,1 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động, Mầu, Ethernet, USB, COM 1024 x 600 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS motion and control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 7: 7 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Motion 4-7-10-12-15 Inch, SoftControl Codesys Điều khiển chuyển động

X2 Motion 7 7” HMI with iX software: Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 7 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động, Mầu, Ethernet, USB, COM 800 × 480 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS motion and control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 4: 4,3 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Motion 4-7-10-12-15 Inch, SoftControl Codesys Điều khiển chuyển động

X2 Motion 4 4,3” HMI with iX software: Màn Hình HMI Beijer X2 Motion 4,3 Inch, SoftControl Codesys điều khiển chuyển động, Mầu, Ethernet, USB, COM 480 × 272 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS motion and control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 15: 15,4 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 15 15,4” HMI with iX software 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 12: 12,1 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 10 12,1” HMI with iX software 1280 × 800 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 10: 10,1 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 10 10,1” HMI with iX software 1024 × 600 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 10 X2 control 12 X2 control 15 General description Part number 630001905 640002205 640002405 Part ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 7: 7 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 7 7” HMI with iX software 800 × 480 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 4 X2 control 7 General description Part number 630001705 630001805 Part status Active Active Certifications ... Read More »

Màn Hình HMI Beijer X2 Control 4: 4,3 Inch, SoftControl Codesys, Mầu, Ethernet, USB, COM

Man hinh cam ung HMI Beijer X2 Control 4, 7, 10, 12, 15 Inch SoftControl Codesys

X2 Control 4 4,3” HMI with iX software 480 × 272 pixel (16:9) TFT-LCD touch screen 1.5 GB application memory Ethernet 2×100 Mbit EtherCAT as standard CODESYS control integrated CE, FCC, KCC, UL approvals DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS marine approvals   X2 control 4 X2 control 7 General description Part number 630001705 630001805 Part status Active Active Certifications ... Read More »

Scroll To Top