Thursday , 1 June 2023
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Truyền thông công nghiệp

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Managed Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switch Din-Rail Managed Ethernet Switches JetNet 4508 JetNet 4508f JetNet 4508i JetNet 4508if Interface 10/100TX Ports 8 6 8 6 100/1000TX Ports Fiber Ports 2 x 100 (SC) 2 x 100 (SC) DI/DO (Dry Relay) 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO 1 DI, 1 DO DC Power input 2 x ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Managed Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Managed Ethernet Switches Din-Rail Managed Ethernet Switches JetNet 6059G JetNet 5020G JetNet 5010G JetNet 4510 Interface 10/100TX Ports 16 7 7 100/1000TX Ports 4 + 5  (Combo) 4 (Combo) 3 (Combo) 3 x10/100 (Combo) Fiber Ports 5 x 100/1000 (SFP) 4 x 100/1000 (SFP) 3 x 100/1000 (SFP) 3 x 100 (SFP) DI/DO (Dry Relay) 1 DI, 1 ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Unmanaged Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switch Din-Rail Unmanaged Ethernet Switches JetNet 3008(-w)  JetNet 3008f(-w)  JetNet 2005(-w)  JetNet 2005f(-w) Interface 10/100TX Ports 8 6 5 4 10/100/1000TX Ports Fiber Ports — JetNet 3008f-m: 100FX/SC x2 (2KM) JetNet 3008f-s: 100FX/SC x2 (30KM) — JetNet 2005f-m: 100FX/SC x1 (2KM) JetNet 2005f-s: 100FX/SC x1 (30KM) DI/DO (Dry Relay) DO x1 DO x1 DO x1 DO ... Read More »

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-DIN-Rail Unmanaged Switch

Korenix JetNet-DIN-Rail Unmanaged Ethernet Switches Din-Rail Gigabit Unmanaged Ethernet Switches JetNet 3018G  JetNet 3010G(-w)  JetNet 3008G  JetNet 3005G Interface 10/100TX Ports 16 7 — — 10/100/1000TX Ports 100/1000TX Combo x2 1000TX Combo x3 8 5 Fiber Ports 100/1000FX SFP Combo x2 Gigabit SFP Combo x3 — — DI/DO (Dry Relay) DO x2 — DO x1 DO x1 Power Input DC24V ... Read More »

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switch

Korenix Industrial Ethernet Switch-Rach Mount Managed Switch

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches Rackmount Ethernet Switches  JetNet 5828G  JetNet 5628G/5628G-R Interface 10/100TX Ports max 24, modular max 24, modular 10/100/1000TX Ports 4 (combo) 4 (combo) Fiber Ports max 22 (18+4G), modular max 22 (18+4G), modular DI/DO (Dry Relay) 2xDI, 2xDO 2xDI, 2xDO Console/USB RS232 RS232 DC Power input 2×24/48 VDC(5828G) 2×80-370 VDC(5828G-2HDC) 2×24/48 VDC(5628G) 2×80-370 VDC(5628G-2HDC) AC Power ... Read More »

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches

Korenix Industrial Ethernet Switch-Rach Mount Managed Switch

Korenix JetNet-Rackmount Managed Ethernet Switches Rackmount Ethernet Switches  JetNet 7850G-2XG/7850G-2XG-DC48  JetNet 6852G/6852G-DC48  JetNet 6524G/6524G-DC24/6524G-DC48 Interface 10/100TX Ports 48 48 24(4 combo) 10/100/1000TX Ports 2 Fiber Ports 1GbE SFP x 4 1GbE SFP x 4 DI/DO (Dry Relay) Console/USB RS232 RS232 RS232 DC Power input 1x48VDC(7850G-2XG-DC48) 1x48VDC(6852G-DC48) 2x24VDC (6524G-DC24) 2x48VDC (6524G-DC48) AC Power input 1×100-240 VAC (7850G-2XG) 1×100-240 VAC (6852G) 1×90-264 ... Read More »

Scroll To Top